Home – Inleiding


Als je als jongvolwassene te horen krijgt dat je niet meer beter wordt komt er heel veel op je af. In tegenstelling tot de medische zorg is de begeleiding om hier mee om te gaan niet zo helder geregeld. Er is te weinig aandacht en persoonsgerichte zorg die voldoet aan de specifieke behoeften en vragen die je als jonge mens hebt in deze levensfase.
Daardoor krijg je niet voldoende de kans om het laatste deel van je leven zo in te richten als jij belangrijk vindt.
Stichting Aanmij heeft als doel hier wat aan te doen. Zoals een van de jongeren met kanker het zo mooi aan ons verwoordde: “Het is aan mij om mijn laatste levensfase van kwaliteit te voorzien en het is belangrijk dat anderen hieraan kunnen en willen bijdragen.” Dit is waar wij als Stichting Aanmij voor gaan en bij willen helpen.

Actueel

Anna-Eva’s missie voltooid: de communicatietool hoestie.nu is af en klaar voor gebruik. Mocht je te maken hebben met een ongeneeslijke ziekte en behoefte hebben aan overzichtelijke communicatie waarbij meer ruimte over blijft om elkaar écht te ontmoeten? Neem dan eens een kijkje op hoestie.nu. Beter ziek zijn doe je samen.

Moment4Youth: Een ontspannen weekend eind november 2018 bestemd voor AYA’s tussen 18-25 jaar. Iets voor jou? Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Mobiele Belteam: Monuta Helpt heeft ons gesponsord door Aanmij 10 (!) mobiele telefoons te schenken, zodat we ons Mobiele Belteam kunnen gaan uitbreiden. Wij zijn hier ontzettend blij mee!

AYA-symposium 2018: Ook dit jaar waren wij er weer te vinden en was het symposium weer hartverwarmend en inspirerend met mooie lezingen en bijzondere ontmoetingen.

Afscheid van Anna-Eva.
Geen Licht zonder donker
lees meer>>

Het Mobiele Belteam is  van start gegaan.
Wil je onze flyer  downloaden en doorsturen naar mensen waarvan je denkt dat het Mobiele Belteam ondersteuning kan bieden.

Interview met Iris van der Scheer in Netwerk palliatieve zorg Amsterdam/Diemen “Uitbehandelde jongvolwassenen niet aan hun lot overlaten.”

hoestie.nu wint Noorderlicht Prijs 2017! Uitgereikt door Stichting als en dan.

Prachtig nieuws: dankzij de enorme inzet en uithoudingsvermogen van Team Soest tijdens de Roparun 2017 – waaronder Wil Zwart, onze voorzitter – stelt Stichting Roparun een geldbedrag ter beschikking voor de organisatie van onze Themabijeenkomsten! Wij zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee. Heel veel dank aan Team Soest en Stichting Roparun. www.roparun.nl

Hoestie.nu wint innovatieprijs!
De communicatietool van Anna-Eva – waarvoor Stichting Aanmij de sponsoring heeft kunnen regelen – heeft de Roche Oncology Award 2017 gewonnen en is als pilot gestart! Zodra de tool definitief de lucht in is laten wij jou dat hier weten. www.hoestie.nl

Wij waren te vinden op het nationale AYA “Jong & Kanker” symposium 8 maart j.l. te Utrecht. Wij zijn dankbaar voor de vele mooie en inspirerende mensen die we daar hebben mogen ontmoeten!

Achtergrond

Niet
wat ons wordt aangedaan
doet ons
óp of ondergaan
maar
onze wijze
van ernaar kijken
zal ons verarmen
of verrijken

Ellen van Monsjou-Krijger

Aanmij is ontstaan vanuit onze persoonlijke –en professionele betrokkenheid bij zowel het leven, als de dood. Mede door de vele gesprekken die wij met jongvolwassenen zelf en de betrokken professionele hulpverleners hebben gevoerd, groeide bij ons de wil om wat te doen aan de impasse in begeleiding die ontstaat bij deze doelgroep. Na de curatieve fase en binnen het bestaande zorgveld, blijkt er vaak niet aan de behoefte van de jonge palliatieve patiënt voldaan te kunnen worden. Juist de combinatie van kracht en kwetsbaarheid die deze jongvolwassenen zo kenmerkt roert ons. Het zet ons aan onze krachten te bundelen in het realiseren van de Stichting Aanmij.

In Nederland zijn er tot dusver weinig plaatsen die zich specifiek richten op deze groep jonge mensen. Terwijl een specifieke benadering hier erg belangrijk is, afgestemd op de leeftijds specifieke behoeften. Het hebben van een ongeneeslijke ziekte heeft als jongvolwassene vaak een andere betekenis dan voor iemand op oudere leeftijd. De impact is anders, omdat dit midden in het leven gebeurt. Het perspectief op zowel het leven, de dood, als de toekomst verandert volledig. Daardoor kan minder aansluiting met leeftijdsgenoten en eenzaamheid ontstaan.
Omdat wij van mening zijn dat je door de krachten te bundelen meer bereikt dan alleen, werkt Aanmij vanuit verbondenheid met elkaar, de jongvolwassenen én het zorgveld daar omheen. Naast de toegepaste zorg die wij zelf aanbieden, willen wij als verbindende factor de coördinatie oppakken die nodig is om de desbetreffende wensen en behoeften te vervullen.

Uitgangspunten

Wij zijn op dit moment een work in progress en hard bezig de eerste activiteiten voor midden 2017 te lanceren. De doelen van Aanmij zullen zich gaandeweg verder uitbreiden en ontwikkelen, steeds weer afgestemd op de waargenomen behoeften en complementair aan het bestaande zorgaanbod.
Wij zijn er sterk van overtuigd dat het krijgen van een ernstige ziekte op jonge leeftijd, waarbij geen curatieve behandeling meer mogelijk is, andere behoeften, vragen, angsten, twijfels en zorgen met zich meebrengt, dan wanneer dit op oudere leeftijd gebeurt. Daarom geloven wij ook dat het antwoord hierop leeftijdsspecifiek moet zijn. De geboden zorg van Aanmij is zorg op maat en zorg vanuit liefde, compassie en oprechte betrokkenheid.

Doelen

Communicatie

Als er ziekte in het spel is, is communicatie niet meer vanzelfsprekend. Terwijl het dan juist extra belangrijk is: om in je vragen en wensen gehoord te worden is duidelijk communiceren een eerste stap. Daarom wil Aanmij projecten ontwikkelen die jou en je omgeving helpen bij het helder krijgen en communiceren van de verschillende behoeften die spelen. Aanmij wil een expertisecentrum en platform zijn waar luisteren, uitwisselen en begeleiden voorop staan. Opdat aannames, verwachtingen en allerlei andere communicatiedrempels overwonnen kunnen worden.

Mobiele Belteam

Wie ernstig ziek is voelt zich vaak het prettigst in zijn of haar eigen leefomgeving. Ook kan het zo zijn, dat je door de fysieke beperkingen die ziekte met zich meebrengt, niet meer zo makkelijk reist. Aanmij heeft het Mobiele Belteam opgestart dat effectief kan inspelen op de individuele behoeften, binnen de eigen leefomgeving.
Download de flyer Mobiele Belteam voor meer informatie.
Telefoonnummer Mobiel Belteam: 06 148 04 482 (08:00 – 22:00 uur)

Andere activiteiten

Thema’s als kwaliteit van leven, omgaan met lastige situaties in je omgeving, zingeving en eenzaamheid zijn hoe dan ook al lastige onderwerpen. Deze thema’s kunnen echter nog meer opspelen als er ziekte in het spel is en daardoor ook van betekenis veranderen. Om deze thema’s bespreekbaar te maken wil Aanmij themabijeenkomsten organiseren, waar wij elkaar aan de hand van een thema kunnen ontmoeten, uitwisselen en activiteiten ondernemen.

Een huis

Ons uiteindelijke doel is om ook een (t)huis plek te creëren waar je als jonge palliatieve patiënt terecht kunt. Omdat je soms behoefte kunt hebben aan een time-out ergens buiten je eigen leefomgeving (met of juist zonder familie/vrienden). Omdat in je thuisomgeving verzorgd worden niet voor iedereen mogelijk is, of de meest gewenste situatie is. Hierdoor zal intensievere begeleiding mogelijk zijn, met respijtzorg en alle andere aanverwante behoeften en vragen die opspelen in de laatste levensfase.

Aanjou


Hoe zorgen wij ervoor dat die stap van ‘Aanjou’ naar ‘Aanmij’ ook echt mogelijk wordt? Daarvoor hebben we jou nodig.

Aan jou als jongvolwassene met een ongeneeslijke ziekte:
Mocht dit initiatief je aanspreken en je interesse hebben in één van onze activiteiten, dan kun je contact met ons opnemen door te bellen of te schrijven via de gegevens bij CONTACT. Ook het Mobiel Belteam kan gebeld worden. Een telefonisch consult is kosteloos. Mobiel Belteam: 06 148 04 482 (08:00 – 22:00 uur)

Aan jou als vrijwilliger, sponsor of anderszins betrokkene:
Stichting Aanmij staat voor een grote uitdaging in de aankomende periode om deze doelen te bereiken. De uitdaging bestaat met name uit het concretiseren van onze projecten, het zoeken van sponsoren, donaties, giften, regionale bekendheid en verdere samenwerking met bestaande netwerken en zorginstanties.
Mocht je dit initiatief willen steunen door een bijdrage te leveren in slagkracht, financiën of middelen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Ook horen we graag van je als je suggesties, opmerkingen of vragen hebt. Zowel van ervaringsdeskundigen en professionals, alsook van anderszins betrokkenen. Je kunt dan contact met ons opnemen via de gegevens bij CONTACT.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL17 TRIO 0391 1964 64 t.n.v. Stichting Aanmij.

Stichting Aanmij werkt vooralsnog uitsluitend met vrijwilligers en hanteert een onbezoldigd beloningsbeleid. Stichting Aanmij heeft een ANBI status.

Wie is Aanmij

Bestuursleden van de stichting

Voorzitter : W.H.D.M. Zwart
Penningmeester : C.W. Natter
Secretaris : I.R. van der Scheer
Vice voorzitter : M.W. Leertouwer

Spiegelgroep bestuur

R. Pfaff
F.R. (Richard) Wielandteam aanmij


wilxs-1
Wil Zwart Begeleiding persoonlijke groei en samenwerking
Voor mij hoort het leven bij de dood zoals de dood bij het leven hoort. Ik mocht vaak getuige zijn van het onvermijdelijke afscheid, maar ook van de weg daar naartoe.
Lees verder>>>


iris
Iris van der Scheer – huisarts in opleiding
Ik heb mij al op jonge leeftijd afgevraagd waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom ik, waarom jij? Lees verder>>>


marja
Marja Leertouwer – trainer & persoonlijke begeleider
Toen ik in een hospice werkte, werd mij duidelijk dat een plek ontbreekt voor jonge mensen in hun laatste levensfase. Lees verder>>>


 

richard
Richard Wieland – huisarts & complementair arts
Ik geloof dat ieder mens in elk moment en in elke omstandigheid een betekenisvol leven kan creëren. Lees verder>>>


Mede dankzij…
Stichting Aanmij had niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige hulp van talloze mensen. Wij dragen in het bijzonder een warm hart toe aan: Tessa van den Brink (logo), Zwing Wieland (web developer), Niels Welkers (notariskantoor Welkers & Wardenaar), G&P accountants en adviseurs, Helene Steenhof, overwegmetkanker.nl, Bram Verhees (huisfotograaf) en Lode Vandebossche.

Contact

Contact

Stichting Aanmij
Tel: 06 148 04 482
Email: info@aanmij.com

Mobiele Belteam: 06 148 04 482 (7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur).
Zie flyer.

Stichting Aanmij is ingeschreven te Wageningen, onder KvK nummer 66311187.
RSIN: 856489281.
Bankrekeningnummer Aanmij:
NL17 TRIO 0391 1964 64
Stichting Aanmij heeft een ANBI status.

Gedicht

Soms
is het niet aan woorden
om je te laten horen
dat ik oog heb voor je pijn
Toch
ik wil je laten weten
dat je alles mag vergeten
niet meer doen dan er wel zijn
Van overwegmetkanker.nl

Informatieve Sites

en bijzondere verbindingen.
Lees meer >>>